Regulament

Regulament


REGULAMENTUL OFICIAL

De organizare și desfășurare a evenimentului sportiv “Trail Chișineu-Criș 2018
18 martie 2018, Stadion “Crișul” Chișineu-Criș, ARAD

SECȚIUNEA 1
ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI
Competiția ”Trail Chișineu-Cris 2018” (denumită în cele ce urmează “Competiția”) esteorganizată de Asociația Sportivă Proactivi Pentru Viitor Arad, Asociația Activi și Mai Puternici Împreună Arad în colaborare cu Mișcarea Chișeuană, parteneri MaschioGaspardo.
Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al Competiției (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuity oricărui solicitant pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/ProactiviPentruViitor/ și site-ul: http://proactivi.eu/, secțiunea EVENIMENTE, și la locul de desfășurare a Competiției.
Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de accord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilo rprezentului Regulament Oficial și ale legislației în vigoare aplicabile și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum și în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

SECTIUNEA 2
PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
2.1. Data și loculdesfășurări iCompetiției:
Competiția va avea loc în ziua de duminică, 18 martie 2018, în Chișineu Criș, jud.Arad, Stadion Crișul (zona de start și aria de concurs sunt marcate pe harta oficială de pe pagina de facebook a evenimentului și pe site-ul asociației). Organizatoul își rezervă dreptul de a modifica data evenimentului în cazul în care aspecte neprevăzute impugn această schimbare.
Startul și sosirea în/din competiție vor fi amenajate la Stadionul Crișul. Înscrierea/validarea la competiție și festivitatea de premiere vor avea loc în aceeași zona de start/sosire.
Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi marcat cu banda de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranță de către toți competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.
Competiția se desfășoară conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 3 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 3
MECANISMUL COMPETIȚIEI
3.1. Participanții și desfășurarea Competiției
Această competitie se adresează pasionaților de alergare, oricărei personae căreia starea de sănătate îi permite participarea la una dintre probele Competiției.
Competiția va cuprinde 3 curse distincte:
• Cros 3,5km (asfalt)
• Trail 7km
• Trail14km
Probele vor avea următoarele categorii de vârstă:
- pentru proba de cros, 3,5 km începând de la 12 ani
- pentru probele de trail 7 și 14 km începând de la 16 ani
3.2Taxă participare:
• Cros 3,5km (asfalt) înscrierea gratuită
• Trail 7km – 25 ron
• Trail 14 km – 35 ron
Taxa de participare se va achita la fața locului, în zona special amenajată în acest scop de către organizatori.
În cazul în care participanții care au achitat taxa de participare și nu vor fi prezenți la eveniment, organizatorii nu restituie suma achitată.
3.3. Distanțe de parcurs
• 3,5km: Stadion Crișul – Strada Primăverii – Strada Teilor – stație epurare- Strada Dimitrie Cantemir- Strada Mihail Kogălniceanu- Strada Plevna- Strada Crișana– Strada Teilor-Strada Primăverii-Stadion Crișul;
• 7 km: Stadion Crișul– Strada Primăverii – Strada Teilor –malul Crișului până la km 3,6 – retur– Strada Teilor– Strada Primăverii–Stadion Crișul;
• 14 km: Stadion Crișul – Strada Primăverii – Strada Teilor – Podul de lemn – Podul rutier – Malul Crișului– Strada Teilor – Strada Primăverii- Stadion Crișul.
3.4. Traseul/hartade concurs
Harta poate fi gasită și pe pagina de facebook a evenimentului și pe site-ul asociației.
Traseul de concurs va fi marcat de către organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersecțiile cu diverse străzi adiacente) și va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasați în diferite puncte ale traseului.
Traseul la probele de TRAIL, respective 7 și 14 km, are un grad de dificultate ușor. În funcție de condițiile meteo, pot fi întâlnite pe traseu porțiuni de teren alunecoase, mlăștinoase, bălți și teren variat.
3.5. Înscriere
Înscrierea participanților se face online pe pagina: http://proactivi.eu/
Se vor face înscrieri și la fața locului, în ziua evenimentului, înintervalul 09:00 – 10:30
3.6. Declarația pe propria răspundere
Toți concurenții vor complete și semna o declarație pe propria răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la competiție.
Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influența acestora, a persoanelor care au asupr alo rarme de orice fel, material explosive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu effect paralizant, dispositive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurarii normale a derulării evenimentului.
Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție/jandarmerie, dacă va fi cazul.
Participanții minori la acest eveniment vor avea nevoie ca declarația să fie completată de către un însoțitor adult⁄părinte.
3.7. Echipament și condiții de concurs.
Concurenții vor participa la competiție folosind propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a competiției (inclusive încălțăminte adecvată pentrua lergare).
Numerele de concurs, cipul de cronometrare și kit-ul de participare vor fi puse la dispoziție de cătreorganizatori și se vor înmâna concurenților după completarea și semnarea declarației pe propria raspundere.
Numerele de concurs se vor amplasa, la vedere, în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea din față), astfel încât să fie vizibile.
Cipul de cronometrare va fi purtat pe timpul desfășurării probelor de concurs, la sfârșitul probei participantul va restituii cipul organizatorilor.
3.8. Start și limite de timp
- ora 11:00 START: 7km și 14km cu limita de timp – 120 min.
- ora 13:00 START: 3,5 km cu limită de timp 60 min.
3.9. Stabilirea rezultatelor
Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.
Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa o categorie cu cea care urmează, dacă aceasta are mai puțin de 5 concurenți care au participat.
3.10. Arbitrii de traseu
În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenți. Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respective va fi descalificat.

SECTIUNEA 4.
ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR
4.1. Titluri s ipremii
Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 la probele de Cros 3,5km, Trail 7km și 14 km.
Premierea se va face atât la feminin cât și la masculin pe fiecare probă în parte. Se va acorda un premiu celui mai tânăr și celui mai vârstnic participant la acest eveniment.
Premierea se va face în bani și produse. Pe lângă premii, câștigătorii vor primi și diplomă de participare.
Festivitatea oficială de premiere va avea loc după terminarea probelor la locul de desfășurare a evenimentului, înjurul orei 15:00