DESPRE NOI

Echipa noastră:

Mîneran Sorin

Președinte asociație

Mîneran Gabriel

Vicepreședinte asociație
27781019_1561950477176223_905398067_n

Crișan Mircea

Secretar asociație

Pința Mircea

Membru fondator

Suntem o asociație sportivă, care are ca scop și obiective:

☻ promovarea unui stil de viață sănătos
☻ practicarea independentă și organizată, pe scară largă a activităților fizice, indiferent de forma lor de practicare
☻ inițiere, promovare, organizare, desfășurare, voluntariat la activități și evenimente cultural-socio-sportiv-recreative, competiții sportive
☻ descoperi, a selecţiona, a iniţia, pregăti şi ajuta orice categorie de populaţie, indiferent de vârstă pentru educaţie, sport; strangerea de fonduri in diverse scopuri umanitare, integrare a categoriilor sociale defavorizate şi promovare prin suport material-financiar
☻ crearea unui cadru educaţional prin activităţi cultural-sportiv-recreative
☻ promovarea spiritului de fair-play, formarea şi dezvoltarea unor trăsături şi calităţi intelectuale, moral-volitive, estetice, civice şi tehnico-profesionale (mod de viaţă)
☻ crearea unui cadru educaţional prin activităţi cultural-sportiv-recreative
☻ promovarea programelor de schimburi cultural-sportive cu un puternic impact educativ sau social
☻ dezvoltarea, susţinerea, promovarea şi practicarea atletismului, dar şi a altor discipline sportive, precum şi importanţa culturii şi valorilor morale ale acestor discipline asupra dezvoltării personalităţii umane
☻ organizarea, sponsorizarea, prezentarea şi promovarea de turnee sportive, stagii de pregătire, cantonamente, concursuri, competiţii precum şi orice alte evenimente sportive
☻ organizarea de tabere și excursii școlare educative pentru copii și team-buildinguri pentru adulți
☻editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii, cursuri, opere originale sau traduceri, cataloage, cărţi, ziare, pagini de web, broşuri, pliante, albume, afişe, opere audiovizuale şi alte materiale culturale sau sociale pe suporţi clasici sau neconvenţionali, în scopul popularizării, cunoaşterii, valorizării şi difuzării la nivel naţional si internaţional a scopului Asociaţiei şi a evenimentelor pe care înţelege să le susţină
☻ achiziționarea de echipamente necesare bunei desfășurări a activităților asociației, finanţarea tuturor acţiunilor, activităţilor şi evenimentelor desfăşurate în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei

Asociația se bazează în organizarea și funcționarea sa pe principiile: inițiativă, implicare, cooperare, voluntariat, prietenie, echipă, respect, onoare, altruism, dăruire, pasiune, sprijin reciproc, transparență, competență, responsabilitate, principialitate, durabilitate, perseverență și succes.